Med moderna bilförsäkring så har du rätt skydd om olyckan skulle vara framme.

Maskinskada till 8 år/12,000 mil på bilar med minst halvförsäkring

Kombitillägg med hyrbil, assistansförsäkring och även självriskreducering vid skadegörelse

0 kr självrisk vid djurkollision på helförsäkring

Bilförsäkring från Moderna.

En generös försäkring för din trygghet

Modernas generösa bilförsäkring

Med moderna bilförsäkring får du en försäkring där du väljer mellan tre olika nivåer av skydd för din bil: trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.
Tecknar du minst en halvförsäkring så har du också möjlighet till förmånliga tilläggsförsäkringar som hyrbil, assistans eller reducering av din självrisk vid skadegörelse.

Vid den senaste rankingen (görs årsvis) av bilförsäkringar som görs av oberoende konsumenternas.se så får man 4.2 (av 5). Starkt jobbat!

Vad ingår då i Moderna bilförsäkring?

Vi har kollat på allting som ingår i modernas bilförsäkring och det är en hel del det. I tabellen nedan ser du en sammanställning över vad som ingår, beskrivning av vad som ingår samt de olika nivåerna i bilförsäkringen. Se själv hur mycket du får.

.
Detta ingår Trafik Halv Hel
Trafikförsäkring
Din bil måste enligt svensk lag ha en trafikförsäkring.
Den ersätter personskador och skador på annan bil och egendom.
Men den ersätter inte eventuella skador på din egen bil.
Brand
Den här försäkringen täcker skador som uppkommit till följd
av t ex brand, blixtnedslag, explosion eller skada på
elektriska kablar efter en kortslutning.
Glas
Den här försäkringen täcker spräckt eller krossad bakruta, sidoruta eller vindruta.
Får du t ex ett stenskott som går att
laga ersätter försäkringen det utan någon självrisk.
Maskinskada
Den här försäkringen täcker och ersätter maskinskada eller fel som oförutsett
uppkommer på en del komponenter.
Den gäller dock inte för bilar som är 8 år eller äldre eller som har gått
mer än 12000 mil.
Räddning
Den här försäkringen täcker, ersätter kostnader för bärgning vid trafikolycka,
stöld eller driftstopp av din bil.
Försäkringen täcker dock inte driftstopp på grund av bränslebrist.
Rättsskydd
Om du skulle hamna i en rättslig tvist som gäller den bil du har försäkrad
så kan den här försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.
Stöld
Den här försäkringen täcker stöld och tillgrepp av din bil.
Vagnskada
Den här försäkringen täcker skador som uppkommit på din bil till följd av
trafikolycka(oavsett vem som orsakat den), någon annan yttre olyckshändelse eller
vad man kallar för uppsåtligt skadegörelse.

Tilläggsförsäkringar du kan välja bland

Utöver deras olika färdiga paket med försäkringar så kan du välja till olika saker för att komplettera din bilförsäkring - dock behöver du ha minst en halvförsäkring.

Assistansförsäkring

Skulle du råka ut för ett driftstopp på din bil som kräver reparation på minst 1 timme så täcker deras assistansförsäkring en hyrbil i som mest 3 dygn. Kan gälla t ex punktering.
Din självrisk: 0kr

Allrisk Bil (också kallad för Drulleförsäkring)

Den så kallade "Drulleförsäkringen" kan ge dig ersättning för oförutsedda saker. Det kan t ex handla om att du spillt kaffe på inredningen, tappar bort dina bilnycklar eller kanske tankat fel bränsle i bilen.

Hyrbilsförsäkring

Skulle din bil bli så skadad att du inte kan använda den så ersätter den här tilläggsförsäkringen 75% av kostnaden för hyrbilen. Om du skulle välja att inte ta ut en hyrbil får du istället 100kr/dag i som med 60 dagar.
Din självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden

Kombitillägg

Det här tillägget innehåller hyrbilsförsäkringen och assistansförsäkringen.

I kombitillägget ingår också halverad självrisk på vagnskada vid vad man kallar för uppsåtlig skadegörelse. Skulle din bil ha vagnskadegaranti eller om du saknar en vagnskadeförsäkring så kan du istället få ersättning upp till 3,000kr.
Försäkringen upphör att gälla då bilen når åldern 15 år för bilens första registreringsdatum

Trafikolycksfall och krishjälp

Skull du eller någon passagerare i din bil skadas så kan personen få ersättning för eventuell medicinsk invaliditet och ersättning för sjukhusvistelse.

Din självrisk: 0kr

Självrisker

Man har olika självrisker beroende på situation och händelse bland annat. Dessutom har man vad man kallar för en ungdomssjälvrisk som man tar ut om föraren är under 24 år. Den tas ut om någon annan än försäkringstagaren eller närstående till denne orsakar skada. Självrisken är då 1,000 kr.

Övriga självrisker
Trafik - 1000kr
Brand - 1500kr
Glas - 2000kr, reparation 0kr
Stöld - 1500kr
Rättsskydd - 20%, minst 1500kr
Räddning - 1500kr
Vagnskada - 3500kr eller 7000kr
Djurkollision - 0kr

Frågor och svar om Modernas bilförsäkring

Måste jag ha en försäkring på min bil?

Enligt lagen så måste du ha minst en trafikförsäkring för din bil, om den är i trafik - det vill säga om den ska köras på allmän väg. Försäkringen måste tecknas på personen som är registrerad ägare på bilen och den som oftast kör bilen.

Skulle du sakna en försäkring på din bil så blir du tvungen att istället betala en avgift till Tilläggsförsäkringsföreningen fär varje dag som du saknar försäkring. Det blir dyrt i längden.

Vilken typ av bilförsäkring ska jag välja?

Det beror ju på ditt behov och din situation. Men här är de tre olika nivåerna du kan välja bland.

Trafikförsäkring - den täcker skador på annans bil och egendom samt personskador. Här har du alltså inget skydd alls för din egen bil. Trafikförsäkring är också ett lagstadgat minimikrav för alla bilägare.

Halvförsäkring - den täcker trafikolyckor, brand, stöld, glas, räddning (bärgning) och rättsskydd.
För en del lite nyare bilar som inte körts många mil täcker halvförsäkringen också maskinskada på din bil.

Helförsäkring - denna täcker förutom det som ingår i trafikförsäkringen och halvförsäkringen även vagnskada. Den ersätter även skador på din bil vid djurkollision eller om du skulle varit vållande till en trafikolycka. Har du råkat ut för uppsåtlig skadegörelse på din bil så ersätts det också. Har du en ny bil med vagnskadegaranti så ingår också det men då med en annan självrisk. Vanligen gäller garantin i 3 år men kontrollera detta med den återförsäljare du köpt bilen av.

Några omdömen och betyg för Modernas Bilförsäkring


"Bästa försäkringen"


"Bra service och bra avtal"


"Bilskada - mycket bra bemötande"


"Professionellt och personligt bemötande"

Här kan du läsa betygen om försäkringen.