Rörligt elpris - möjlighet och faror

Till skillnad från ett fast elpris så är ett rörligt elpris precis som det låter ett pris som varierar en del över tid. Det kan innebära stora förändringar och du kan få både ett riktigt fördelaktigt elpris och ett mindre fördelaktigt elpris.

Ett rörligt elpris passar enligt oss bäst för dem som har utrymme för det i sin hushållsekonomi.

Elpris utan bindningstid

Det normala är att ett avtal med rörligt elpris löper på utan bindningstid, det vill säga att du kan byta när du vill utan hänsyn till uppsägningstid eller liknande

Skulle du ha ett rörligt pris för din elförbrukning och samtidigt ha en bindningstid så har du rätt att teckna om det avtalet till ett avtal med fast pris istället. Om du har det så är det ett tips att se över vilka villkor och priser du får genom att teckna om det till ett avtal med fast pris istället. Varför ska du det mer riskfyllda rörliga avtalet bundet under en viss tid?

Är det stor variation på ett rörligt elpris?

Man kan säga (med statistiskt stöd) att ett elpris är något dyrare under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret. Förbrukningen är högre tack vare bland annat kylan under vintern.

Att ett rörligt elpris varierar är ingen hemlighet och det är ju också själva syftet med det. Men att säga hur mycket en sådan prismodell för din el varierar är faktiskt omöjligt. Det är därför oerhört viktigt att du i din hushållsekonomi kan klara av mycket stora förändringar. Vi brukar ge tipset att du ska kunna klara av en höjning på 150 % av elpriset. På så sätt så är du säker på att du klarar av en hög och oväntad höjning och kan samtidigt fundera på vilket avtal med fast elpris du ska välja istället i en sådan situation.

(Bild 1: Det rörliga elprisets utveckling under perioden 2016-2019)

Rörligt elpris varierar över tid. Här ser du ett diagram för perioden 2016-2019 öer det rörliga prisets utveckling
I diagrammet ser vi att det rörliga elpriset har generellt sett blivit dyrare sedan januari 2018

Fördelar med det rörliga elpriset

Det finns flera fördelar med ett rörligt elpris för ding som vågar och som har utrymme att satsa på det. Här är några av fördelarna:
Ingen bindningstid på avtalet (oftast) - du har troligtvis ingen bindningstid på ett avtal med rörligt pris. Det är bra för det ger dig bra förutsättningar att alltid få det bästa alternativet när det gäller ditt elavtal.
Historiskt sett lägre pris över tid - du kommer med stor sannolikhet (om inget inträffar som t ex en globalt påverkande naturkatastrof) ha ett lägre elpris än med ett fast elpris.
Producerat med förnybara energikällor - din el i ett rörligt elprisavtal är oftast producerat med förnybara energikällor som solkraft och vindkraft till exempel.

Hur prissätter man elpriset?

Ett elpris styrs av många olika faktorer. Dessa i sin tur kan variera mellan olika elbolag, elleverantörer. Men vanligtvis så påverkas det rörliga elpriset av kostnaden för elbolaget att köpa in elen, olika avgifter till bland annat svenska kraftnät, kostnad för elcertifikat och elbolagets balanskraft. En balanskraft är skillnaden mellan hur mycket el som elbolaget planerar att sälja och hur mycket man faktiskt säljer.