Fast elpris - stabilitet och trygghet

Ett fast elpris ger dig en stabilitet under hela avtalstiden. Du får samma pris för din elförbrukning under avtalet vilket ger dig full kontroll på dina elkostnader.
Denna typ av elavtal passar bra för den som antingen har lite mindre marginaler eller helt enkelt vill få samma avgift varje månad (din förbrukning styr så det kan bli både billigare och dyrare beroende på hur mycket el ni använder).

Bindningstid för elavtal med fast elpris

När du tecknar ditt avtal med fast elpris så bestämmer du också vilken bindningstid (avtalstid) du vill ha. Det kan variera från allt från 3 månader till kanske 10 år. Den här avtalstiden (bindningstid) bestämmer och reglerar under hur lång tid som du är bunden att använda det elbolag du valt och dem förbinder sig att leverera elen till det pris ni kommit överens om under hela bindningstiden.

En viss tid innan ditt nuvarande elavtal löper ut så kommer elbolaget troligen att kontakta dig med olika förslag på nytt avtal - här tycker vi att du ska försöka förhandla dig till ett lägre pris eller åtminstone samma pris som du har i ditt nuvarande avtal för fast elpris.

Tänk på att alltid kontrollera och ha koll på villkoren i ditt elavtal som t ex när du måste säga upp det. Om du vill byta och du glömmer att sga upp det i tid så kan det bli så illa att elbolaget flyttar över ditt avtal till ett avtal med ett högre elpris. Så tänk på det och kontakta ditt elbolag i tid.

Billig el till ett fast elpris.

Fördelar med fast elpris

Som med allting annat så finns det både för och nackdelar även med fast elpris. Här är några fördelar:
Du får samma pris - oavsett vad som händer med priserna på elbörsen (som styr priset som elbolaget köper in elen för) så kommer du alltid ha samma pris för kwh under hela din avtalstid.
Bra för hushåll med lägre förbrukning - ett fast elpris brukar lämpa sig bra för de hushåll som hag en lägre elförbrukning som t ex enmanshushåll i städer. Det här beror på att ju mindre el du förbrukar ju mindre blir ju skillnaden i kronor om priset ändrar sig som det gör vid ett rörligt pris.