Rörligt eller fast elpris?

Vad ska du egentligen välja? Ska du satsa på det trygga fasta priser eller våga satsa lite mer på ett rörligt elpris? Generellt sett så kan man säga att de hushåll som har utrymme för större svängningar och prisskillnader bör satsa på ett rörligt elpris då det över en längre period ger ett billigare pris. Har men däremot mindre marginaler och ett litet utrymme för förändringar i elpriset så är ett fast elpris något vi rekommenderar starkt. Det ger dig full koll på kostnaden varje månad.

Rörligt elpris

Det rörliga elpriset baseras på utvecklingen på elbörsen NordPool – går priset på elbörsen upp så får man betala mer medan man får betala lite mindre om priset går ner.

Som du förstår så är det här mer osäkert då du inte på förhand vet hur mycket din elförbrukning kommer kosta dig. Tittar vi lite historiskt på det rörliga elpriset så ser vi att det har varit mer lönsamt än med ett fast pris. Det beror på flera av varandra oberoende och utomstående faktorer. Elpriset på elbörsen har var lågt en längre period vilket gett ett gynnsamt lägre pris för konsumenterna.

Men vem vet vad som händer framöver – går priset upp så går också det rörliga priset upp.

Fast elpris

Skulle det rörliga priset stiga så är det i en sådan situation fördel för den som har valt ett fast elpris. Det fasta elpriset tecknas för t ex 1 år och du får då under den avtalstiden ett fast pris så du vet vad du betalar för varje kwh som du förbrukar. Oavsett vad som händer på elbörsen.

Det här är alltså som du förstår ett mycket tryggare alternativ och ger dig en lugnare tillvaro när det gäller din elkostnad. Det enda som påverkar priset är din egen förbrukning. En negativ sak skulle kunna vara att du inte får några prissänkningar om elpriset skulle gå ner. Samtidigt så behåller du ditt pris om elpriset istället skulle gå upp i pris.

superpriser på både fast och rörligt elpris

Vilket har varit bäst tidigare år - fast elpris eller rörligt elpris?

För att kunna göra en bedömning av hur elpriset ändrar sig över tid behöver du titta bakåt historiskt för att se tidigare utveckling på elpriset. Här har vi en lättöverskådlig tabell som sträcker sig över perioden 2016 – 2019.

Månad 2016 2017 2018 2019
Januari 35,81 37,17 37,47 67,00
Februari 25,51 37,47 45,95 58,33
Mars 27,50 35,39 52,27 50,99
April 27,73 33,90 47,37 50,05
Maj 29,47 35,01 41,55 45,65
Juni 38,88 32,52 55,87 34,97
Juli 34,76 34,69 64,97 45,81
Augusti 36,70 37,47 68,58 49,38
September 35,56 38,49 64,00 46,23
Oktober 43,28 33,04 57,58 49,57
November 48,46 37,08 60,16 54,81
December 39,85 34,72 63,19 47,49
Snittpris/helår 35,29 35,58 54,91 50,02
Sammansställning över elpriserna på elbörsen under 2016-2019 visar att snittpriset över helår steg under 2018 och 2019.

Som du ser så finns det ingen röd tråd att luta sig mot i statistiken. Det man ser är att det var dyrare under helåret (snittpris/helår) för åren 2018, 2019 jämfört med åren 2016, 2017.

Det skulle ju faktiskt kunna tyda på en prisökning, eller hur? Men, tittar vi på priset just nu (Maj 2020) så kan du få det till ca 20 öre/kwh på ett rörligt pris om du har lite tur. Men som sagt – det finns ingen röd tråd eller någon annan fakta som visar att det är billigare under vissa delar av året jämfört med andra delar av året.

Vårt tips till dig är att fundera över ditt hushålls situation ser ut nu och det kommande året för att se vilken marginal ni har och vilka förändringar i elpriset ni skulle kunna klara. Utgå från nuvarande pris och höj det med låt säga 25 %, sedan 50 % och sedan 150 % - på så sätt får du en bild över hur ditt hushåll klarar en mindre uppgång samt en kraftigare uppgång av elpriset.