Vad ingår i elpriset egentligen?

Ditt elpris består av flera olika delar och det är bland annat dessa som tillsammans sätter själva elpriset som du får av dem olika elbolagen.
Genom att du förstår vilka faktorer som sätter priset på din el så kan du också göra ett bättre val för ditt hushåll.

Vad består mitt elpris av?

Ditt elpris består av lite olika saker som tillsammans utgör priset. Det är viktigt för dig att veta vad det består av så du kan göra den bästa möjliga jämförelsen av olika elpriser och elbolag.

Ditt elpris utgörs av i huvudsak två huvudfaktorer. Det ena är elnätet och det andra är elhandeln.

Elnätet är det nät som du är ansluten till för att du ska kunna få el levererad till din bostad. Du kan tyvärr inte byta elnätsbolag utan är tvungen att använda det bolag som äger elnätet där du bor.

Elhandel är den del av ditt elpris som du själv kan påverka. Det gör du genom att du aktivt väljer det elhandelsbolag som du själv vill ha. Här är det viktigt, som du förstår, att du vet hur du ska jämföra elbolagen för att få bästa möjliga elpris.

Genom att läsa den här artikeln vi har (och andra informativa artiklar om ditt elavtal och elpriser på vår site) skrivit så kan du få dem tipsen och den kunskap som du behöver för att göra rätt val för just dig och ditt hushåll.

Hur bestäms elpriset?

Elpriset bestäms i grunden genom vad man kallar för marginalprissättning. Med det menas att priset baseras på kostnaden för den senast producerade kilowatt-timmen och sätts då på marginalen av det.

Du har säkert redan märkt att elpriset i Sverige varierar under olika delar av året. Det beror vanligtvis på hög efterfrågan på el eller låg tillverkning av el från produktionsanläggningar med låg rörlig kostnad - t ex vattenkraft.

I perioder där det är dåligt med vattenreserver kan man helt enkelt inte producera vattenkraft utan man måste vid dessa tillfällen producera el från dyrare produktionsanläggningar och det innebär högre kostnader och i slutändan ett högre elpris för dig. Tittar vi på hur efterfrågan ser ut så brukar den vara högre under vinterhalvåret eftersom vi behöver mer el under den tiden.

(Bild 1: Sambandet mellan hög efterfrågan på el och låg produktion av el.)

Elpriset. Vad bestämmer elpriset och hur kan man påverka sitt eget elpris?
I diagrammet ser vi produktionen april 2019 till april 2020

Perioderna med högre elpriser uppkommer främst då sambandet mellan hög efterfrågan och låg tillgång på el med låg produktionskostnad sammanfaller. Vid dessa tillfällen behöver man starta och sätta igång anläggningar med högre produktionskostnad per kWh vilket då påverkar priset.

Vilka kostnader har jag på min elfaktura?

Generellt sett så kan man säga att det är två olika kostnadsposter som du har på fakturan. Den ena är till din elleverantör och andra är till ditt elnätsbolag.
Det som du kan påverka är kostnaden till din elleverantör och det är därför vi har vår site - att hjälpa dig så du kan få det bästa elpriset för dig.